Проект “Професия приложен програмист” – свободно учебно съдържание

Фондация “Софтуерен университет” съвместно със софтуерната индустрия, индустриалните ИТ асоциации и МОН, участва в разработката на учебни програми и качествено съвременно учебно съдържание за обучение на ученици в средните професионални гимназии по утвърдената от МОН професия “Приложен програмист” (481030).

Учебните програми са разработени в рамките на работната група към проект професия “Приложен програмист” от екип от софтуерни инженери, експерти и учители. Учебното съдържание е разработено главно от Софтуерен Университет в сътрудничество с Фондацията за целите на проекта, като е адаптирано за училищната образователна система.

Учебен план за професия “Приложен програмист”

Учебният план по рамкова програма Б4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б16 за ЦПО за професия “Приложен програмист” (код 481030) включва следните учебни курсове:

Професията “Приложен програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2016 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481030 – Приложен програмист
 • Специалност: 4810301 – Приложно програмиране
 • III степен на професионална квалификация – минумум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2016 г. за придобиване на квалификация по професия “Приложен програмист” (481030): http://www.navet.government.bg/bg/media/DOS_Prilojen_programist_13.12.2016.pdf.

Учебен план за професия “Програмист”

Учебният план по рамкова програма Б4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б13 за ЦПО за професия “Програмист” включва следните учебни курсове:

Професията “Програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2017 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481010 – Програмист
 • Специалност: 4810101 – Програмно осигуряване
 • II степен на професионална квалификация – минумум 660 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2017 г. за придобиване на квалификация по професия “Програмист” (481010): http://www.navet.government.bg/bg/media/DOS-programist_FINAL-za-US-12_07_2017.pdf

Учебен план за професия “Системен програмист”

Учебният план по рамкова програма B4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б16 за ЦПО за професия “Системен програмист” включва следните учебни курсове:

Професията “Системен програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2015 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481020 – Системен програмист
 • Специалност: 4810201 – Системно програмиране
 • III степен на професионална квалификация – минумум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2015 г. за придобиване на квалификация по професията “Системен програмист“: http://www.navet.government.bg/bg/media/DOI_Sistemen_programist_3SPK_red.pdf

Учебни програми по програмиране за училищата

Безплатните обучения към Фондацията за учители, преподаватели и ученици започват от първите няколко учебни курса (съгласно държавния общообразователен стандарт – ДОС), които имат следните наименования, брой учебни часове и обхват:

 • Увод в програмирането – 54 часа
  • Променливи, проверки, цикли, функции (методи)
 • Програмиране – 72 часа
  • Сорс контрол, типове данни, масиви и списъци, речници и хеш-таблици, дебъгване, стрингове, многомерни масиви
 • Увод в ООП – 36 часа
  • Дефиниране на класове (класове, конструктори, полета, свойства), член-функции (методи), енкапсулация на данни, статични членове
 • Увод в алгоритмите и структурите от данни – 72 часа
  • Алгоритми и сложност, линейни структури данни (списък, стек, опашка), алгоритми върху редици и линейни структури
  • Алгоритми за сортиране и търсене
 • Обектно-ориентирано програмиране (ООП) – 144 часа
  • Компонентно тестване, дефиниране на по-сложни класове, шаблонни типове, наследяване, абстракция, интерфейси, полиморфизъм
 • Бази данни – 72 часа
  • Бази данни, таблици, записи, колони, моделиране на релационна база, SQL заявки за извличане на данни, съединения на таблици, агрегация и групиране, функции
 • Разработка на софтуер – 162 часа
  • Трислойна архитектура, компонентно тестване, дебъгване, рефакториране на код, инструменти за разработка
  • Софтуерни библиотеки, пакетни мениджъри
  • Достъп до бази данни, ORM, създаване на потребителски интерфейс, изграждане на цялостно трислойно приложение