Проект “Професия приложен програмист” – свободно учебно съдържание

Фондация “Софтуерен университет” съвместно със софтуерната индустрия, индустриалните ИТ асоциации и МОН, участва в разработката на учебни програми и качествено съвременно учебно съдържание за обучение на ученици в средните професионални гимназии по утвърдената от МОН професия “Приложен програмист” (481030).

Учебните програми са разработени в рамките на работната група към проект професия “Приложен програмист” от екип от софтуерни инженери, експерти и учители. Учебното съдържание е разработено главно от Софтуерен Университет в сътрудничество с Фондацията за целите на проекта, като е адаптирано за училищната образователна система.

GitHub хранилище

Официално GitHub хранилище за отворено учебно съдържание за професии “Приложен програмист”, “Програмист”, “Системен програмист”, “Програмист на изкуствен интелект” и профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

GitHub → BG-IT-Edu → School Programming

Хранилището съдържа курсове със свободен лиценз от СофтУни фондацията, разработени съвместно с МОН, БАСКОМ и ИТ експерти във връзка с национална програма “Обучение за ИТ кариера”.

Учебен план за професия “Приложен програмист”

Учебният план по рамкова програма Б4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б16 за ЦПО за професия “Приложен програмист” (код 481030) включва следните учебни курсове:

Професията “Приложен програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2018 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481030 – Приложен програмист
 • Специалност: 4810301 – Приложно програмиране
 • III степен на професионална квалификация – минимум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2018 г. за придобиване на квалификация по професия “Приложен програмист” (код 481030): https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS-Prilozhen-programist.pdf.

Типов учебен план за специалност “Приложно програмиране” (код 4810301) за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език, по рамкова програма B2 (утвърден със заповед № РД 09 – 4143/29.08.2017 г. на МОН): Tipov-ucheben-plan-prilozno-programirane-4810301.pdf.

Учебен план за професия “Програмист”

Учебният план по рамкова програма Б4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б13 за ЦПО за професия “Програмист” включва следните учебни курсове:

Професията “Програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2017 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481010 – Програмист
 • Специалност: 4810101 – Програмно осигуряване
 • II степен на професионална квалификация – минимум 660 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2019 г. за придобиване на квалификация по професия “Програмист” (код 481010): https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS_PROGRAMIST.pdf.

Типов учебен план за специалност “Програмно осигуряване” (код 4810101) за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език, по рамкова програма B1 (утвърден със заповед РД 09 – 4127/29.08.2017 г. на МОН): Tipov-ucheben-plan-programno-osiguryavane-4810101.pdf.

Учебен план за професия “Системен програмист”

Учебният план по рамкова програма B4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б16 за ЦПО за професия “Системен програмист” включва следните учебни курсове:

Професията “Системен програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2015 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481020 – Системен програмист
 • Специалност: 4810201 – Системно програмиране
 • III степен на професионална квалификация – минимум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2018 г. за придобиване на квалификация по професията “Системен програмист“: https://www.navet.government.bg/bg/media/sisitemen_programist.pdf.

Типов учебен план за специалност “Системно програмиране” (код 4810201) за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език, по рамкова програма B4 (утвърден със заповед № РД 09 – 4139/29.08.2017 г. на МОН): Tipov-ucheben-plan-sistemno-programirane-4810201.pdf.

Учебен план за професия “Програмист на изкуствен интелект”

Учебният план по рамкова програма Б2 за средните училища (техникуми и гимназии) за професия “Програмист на изкуствен интелект” (код 481040) включва следните учебни курсове:

Професията “Програмист на изкуствен интелект” с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2021 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481040 – Програмист на изкуствен интелект
 • Специалност: 4810401 – Програмиране на изкуствен интелект
 • III степен на професионална квалификация – минимум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2021 г. за придобиване на квалификация по професия “Програмиране на изкуствен интелект” (код 481040), утвърден от УС на НАПОО на 29.09.2021 г.: https://www.navet.government.bg/bg/media/dos_eru_programist_ai.pdf.

Типов учебен план за специалност “Програмиране на изкуствен интелект” (код 4810401) за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език, по рамкова програма B2 (утвърден със заповед № РД 09-4372 / 12.11.2021 г. на МОН): Tipov-ucheben-plan-programirane-na-izkustven-intelekt-4810401.pdf.

Учебен план за професия “Програмист на роботи”

Учебният план по рамкова програма Б2 за средните училища (техникуми и гимназии) за професия “Програмист на роботи” (код 481050) включва следните учебни курсове:

Професията “Програмист на роботи” с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2022 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481050 – Програмист на роботи
 • Специалност: 4810501 – Програмиране на роботи
 • III степен на професионална квалификация – минимум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2022 г. за придобиване на квалификация по професия “Програмиране на роботи” (код 481050), приет от УС на НАПОО на 23.02.2022 г.: https://www.navet.government.bg/bg/media/dos_eru_programist_roboti.pdf.

Типов учебен план за специалност “Програмиране на роботи” (код 4810501) за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език, по рамкова програма B2 все още не е публикуван.

Учебни програми по програмиране за училищата

Безплатните обучения към Фондацията за учители, преподаватели и ученици започват от първите няколко учебни курса (съгласно държавния общообразователен стандарт – ДОС), които имат следните наименования, брой учебни часове и обхват:

 • Увод в програмирането – 54 часа
  • Променливи, проверки, цикли, функции (методи)
 • Програмиране – 72 часа
  • Сорс контрол, типове данни, масиви и списъци, речници и хеш-таблици, дебъгване, стрингове, многомерни масиви
 • Увод в ООП – 36 часа
  • Дефиниране на класове (класове, конструктори, полета, свойства), член-функции (методи), енкапсулация на данни, статични членове
 • Увод в алгоритмите и структурите от данни – 72 часа
  • Алгоритми и сложност, линейни структури данни (списък, стек, опашка), алгоритми върху редици и линейни структури
  • Алгоритми за сортиране и търсене
 • Обектно-ориентирано програмиране (ООП) – 144 часа
  • Компонентно тестване, дефиниране на по-сложни класове, шаблонни типове, наследяване, абстракция, интерфейси, полиморфизъм
 • Бази данни – 72 часа
  • Бази данни, таблици, записи, колони, моделиране на релационна база, SQL заявки за извличане на данни, съединения на таблици, агрегация и групиране, функции
 • Разработка на софтуер – 162 часа
  • Трислойна архитектура, компонентно тестване, дебъгване, рефакториране на код, инструменти за разработка
  • Софтуерни библиотеки, пакетни мениджъри
  • Достъп до бази данни, ORM, създаване на потребителски интерфейс, изграждане на цялостно трислойно приложение
 • Програмиране за вградени системи – 72 часа
  • Микроконтролери, Arduino, среда за разработка, програмиране за микроконтролер
  • Вход и изход (GPIO), управление на сензори и периферия
 • Интернет програмиране – 174 часа
  • HTTP протокол, уеб сървъри, уеб програмиране
  • Уеб приложения, сесии, връзка з бази данни, MVC технологична рамка, REST APIs
 • Софтуерно инженерство – 145 часа
  • Софтуерна разработка, работа с чужд код, сорс-контрол системи, софтуерно тестване, процеси и методологии
 • Операционни системи (ОС) – 72 часа
  • Архитектура на ОС, ядро, обвивка, файлова система, процеси, потребители, памет
  • Пакетни системи и инсталация на софтуер, услуги в ОС
  • Работа с Linux shell и bash
  • Виртуализация и контейнери
 • Конкурентно програмиране – 54 часа
  • Асинхронно изпълнение, нишки и синхронизация
 • Функционално програмиране – 58 часа
  • Функции, стойности, състояние, чисти функции, програмиране без променливи и цикли
  • Обработка на списъци във функционален език
  • Функции от по-висок ред, lambda функции
  • Затваряне на състояние във функция (closure)
 • Математически основи на програмирането – 72 часа
  • Бройни системи, статистика, системи линейни уравнения, функции, вектори, комбинаторика и вероятности
 • Алгоритми и структури от данни – 145 часа
  • Алчни алгоритми, рекурсивни алгоритми, комбинаторни алгоритми, динамично оптимиране, дървовидни структури данни, хеш-таблици, графи и алгоритми върху графи

Учителите могат свободно да използват и адаптират според нуждите на своите ученици безплатното учебното съдържание, да го съкращават, разширяват и споделят. Работим в помощ на учителите и за по-качествено, съвременно, технологично образование.