Колко ученици учат програмиране и ИТ в България (2022/20023 г.)?

Преди известно време изпратихме запитване към МОН (Министерство на образованието и науката) дали могат да ни предоставят статистика относно броя училища, учители и ученици в ИТ специалностите в българските училища. Тези числа ни интересуват не само нас, но и цялата технологична индустрия. От една страна СофтУни фондацията разработва учебно съдържание за ИТ учителите и учениците по програмиране и ИТ в България и може да се ориентира в кои класове, специалности и професии колко учители и ученици учат, за да планира къде да насочи най-много усилия. От друга страна, цялата технологична индустрия се интересува колко ученици завършват със софтуерна и ИТ подготовка, за да се влеят потенциално в софтуерната, ИТ и автомобилната индустрия.

Щастливи сме да споделим, че от МОН откликнаха на нашето запитване и любезно ни предоставиха данните за ИТ училища, учители и ученици за учебната 2022/2023 г. и понеже те са полезни за цялата технологична индустрия, ги споделям публично (с тяхно разрешение).

Изтеглете статистически данни от МОН за обучаващите се по програмиране и ИТ през 2023 г. в българските начални, основни, средни и обединени училища, профилирани и професионални гимназии:

Брой училища с ИТ обучение в България по вид за 2022/2023 г.

Справка за броя на неспециализираните училища, разпределени по детайлен вид на институцията, през учебната 2022/2023 година по данни към 16.12.2022 г. заедно с учебните предмети и специалностите, свързани с програмиране и ИТ в тези училища:

Вид на институциятаБрой институции
Начално училище (1-4 клас)
Компютърно моделиране – 3 и 4 клас
127
Основно училище (1-7 клас)
Компютърно моделиране – 3 и 4 клас
Компютърно моделиране и информационни технологии – 5, 6 и 7 клас
1128
Обединено училище (1-10 клас)
Компютърно моделиране – 3 и 4 клас
Компютърно моделиране и информационни технологии – 5, 6 и 7 клас
Информатика, информационни технологии – 8 клас
Информационни технологии – 9 клас
Информационни технологии – 10 клас
75
Средно училище (1-12 клас)
Компютърно моделиране – 3 и 4 клас
Компютърно моделиране и информационни технологии – 5, 6 и 7 клас
Информатика, информационни технологии – 8 клас
Информационни технологии – 9 клас
Информационни технологии – 10 клас
Профил “Софтуерни и хардуерни науки”: Информатика и ИТ – 9-12 клас
484
Профилирана гимназия (8-12 клас)
Информатика, информационни технологии – 8 клас
Информационни технологии – 9 клас
Информационни технологии – 10 клас
Профил “Софтуерни и хардуерни науки”: Информатика и ИТ – 9-12 клас
114
Професионална гимназия (8-12 клас)
Информационни технологии – 8 клас
Информационни технологии – 9 клас
Информационни технологии – 10 клас
Професия “Програмист”: Програмиране и софтуерна разработка – 8-12 клас
Професия “Приложен програмист”: Програмиране и софтуерна разработка – 8-12 клас
Професия “Системен програмист”: Програмиране и софтуерна разработка – 8-12 клас
Професия “Програмист на изкуствен интелект”: Програмиране и софтуерна разработка – 8-12 клас
Професия “Програмист на роботи”: Програмиране и софтуерна разработка – 8-12 клас
351

Брой ученици по учебен предмет в България за 2022/2023 г.

Според справка от МОН за броя на неспециализираните училища, в които се изучават учебните предмети информатика, информационни технологии, компютърно моделиране или компютърно моделиране и информационни технологии, съгласно разделите А, Б и В на училищния учебен план, разпределени по детайлен вид на институцията и вид на паралелката, както и за броя на учениците, изучаващи  съответните учебни предмети и броя на лицата, които ги преподават, през учебната 2022/2023 година по данни към 16.12.2022 г. имаме следната статистика:

  • Компютърно моделиране (КМ) – изучава се от 115 595 ученици в 1771 училища, преподава се от 3692 учители.
  • Компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) – изучава се от 117 365 ученици в 1673 училища, преподава се от 2785 учители.
  • Информационни технологии (ИТ) – изучава се от 250 055 ученици в над 2000 училища, преподава се от над 3500 учители
  • Информатика – изучава се от 22 451 ученици в над 300 училища, преподава се от над 600 учители.

Брой ученици по ИТ професии и профили в България за 2022/2023 г.

Според справка от МОН за броя на неспециализираните училища, разпределени по детайлен вид на институцията, с броя на учениците от VIII до XII клас, обучаващи се по някоя от специалностите с кодове 4810101, 4810201, 4810301, 4810401, 4810501 или 4820101 или в Профил: Софтуерни и хардуерни науки, с вид на паралелката, с броя на лицата, назначени на щатно място по  “Информатика и информационни технологии”, през учебната 2022/2023 година по данни към 16.12.2022 г.

  • В профил “Софтуерни и хардуерни науки” учат 17 857 ученика в 193 училища, като им преподават 699 учители.
  • В професионална софтуерна паралелка (в професии Приложен програмист, Системен програмист, Програмист, Програмист на ИИ, Програмист на роботи, Икономическа информатика) учат 8 030 ученика в 137 училища, като им преподават 327 учители.
  • Общо в гимназиален етап (8-12 клас) програмиране се изучава усилено от 25 887 ученика в 330 училища, преподават им 1 026 учители.
  • В извънгимназиален етап (1-7 клас) компютърно моделиране и информационни технологии изучават 271 035 ученика в 1 771 училища, преподават им 3 692 учители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *