Семинар с учители по информатика за Mодул 2 “Структури от данни и алгоритми”

На 17 септември 2023 г. д-р Светлин Наков, Александрина Механджийска и Стефан Куюмджиев от екипа на Фондация “Софтуерен университет” проведоха втори успешен семинар във връзка с проекта “Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ“. Фокусът на срещата бяха разработените от екипа учебни материали към Модул 2 “Структури от данни и алгоритми” от гимназиален профил “Софтуерни и хардуерни науки“.

Тъй като работата по учебните ресурси е пред приключване, екипът организира тази онлайн среща с цел дискусия на постигнатия прогрес и получаване на обратна връзка от ИТ учителите за свършената работа по модула:

https://github.com/BG-IT-Edu/School-Programming/tree/main/Courses/Software-Sciences/Module-2-DS-and-Algo

Екип

По разработката на учебните ресурси за Модул 2 “Структури от данни и алгоритми” работи екип от експерти в областта на софтуерното инженерство в състав:

 • Д-р Светлин Наков – инициатор и ръководител на проекта “Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ
 • Стефан Куюмджиев – експерт “Учебно съдържание”, разработил ресурсите към Модул 2Структури от данни и алгоритми
 • Александрина Механджийска – проектен мениджър

Участници в анкетата

Анкетата за обратна връзка за разработените учебни материали за преподаване в Модул 2 “Структури от данни и алгоритми” попълниха 20 ИТ учители:

Резултати от анкетата

Резултатите отново показаха, че разработените от екипа ресурси са от изключителна полза на преподавателите в профил “Софтуерни и хардуерни науки“:

Изводи от анкетата

Ето и изводите от изпратените коментари в анкетата:

 • Учебните материали са структурирани добре и са изключително полезни на учителите. Десетките анкетирани учители ги ползват постоянно.
 • Разделянето на темите на три варианта с по-малък и по-голям хорариум предоставя гъвкавост спрямо наличните учебни часове и нивото на учениците. Разработените подробни учебни разписания за отделните варианти на програмата осигуряват ясен и систематизиран път за преподаване на учебния материал.
 • В различните училища предвидените часове за преподаване на Модул 2 “Структури от данни и алгоритми” са различни, като не всички съвпадат с някой от трите варианта, разработени от екипа на Фондацията.
  • Поради тази причина всички разработени ресурси са отворени за промяна. Преподавателите могат да ги адаптират спрямо нивото на учениците и наличните часове за подготовка.
 • Презентациите са оценени много високо и форматът им много се харесва на учителите. Подходът с малко текст, много примери и анимирано показване на всяка следваща част от слайда е ефективен и се одобрява от преподавателите.
 • Упражненията се одобряват. Учителите харесват, че има много задачи, измежду които да си избират. Ползват ги и за упражнения в клас, и за домашни. Харесват методиката и логиката на упражненията. Смятат, че са подходящи за подготовка за ДЗИ по информатика.
 • Наличието на практически проекти дава възможност на учениците да използват наученото за разработка на приложения и игри, като по този начин им дава мотивация да продължат да развиват уменията си в областта на програмирането.
 • Има училища, в които основният език за програмиране е Java. Екипът на Фондацията ще добави възможност за автоматизирано тестване на Java решения в Judge, за да може да се използват предоставените учебни материали от Фондацията.

На базата на проведената анкета и мненията на десетки учители по информатика, повечето от които ползват разработените учебни материали за Модул 2 “Структури от данни и алгоритми” в своята ежедневна работа, можем да заключим, че ресурсите са с високо качество и ще бъдат полезни за българските ИТ учители, както и за техните ученици.

Поздравления за целия екип, който работи усърдно по разработката на учебните ресурси: Стефан Куюмджиев, Александрина Механджийска, д-р Светлин Наков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *