Анкета към българските ИТ учители: от какво имате нужда?

СофтУни Фондацията проведе анкета сред българските ИТ учители през ноември 2022 г., за да събере подробна информация от какво имат нужда те, за да обучават на програмиране и информационни технологии бъдещите поколения. Целта беше да се извърши мащабно проучване сред учителите по информатика и ИТ в България, за да се вземат решения как и с какво конкретно СофтУни Фондацията да помогне на учителите и на технологичното образование в българските училища. Главен фокус на анализ бяха проблемите, с които се сблъскват учителите в ежедневния им работен процес, както и ресурсите, от които се нуждаят, за да оптимизират работата си.

В проучването участваха 373 ИТ учители от цяла България: от малки населени места и големи градове, от малки и големи училища, с най-разнообразен учителски опит, от различен образователен етап и с различна специализация. Участваха ИТ учители, които преподават в основното образование (компютърно моделиране и информационни технологии) и в средното образование (профил “Софтуерни и хардуерни науки” и професии “Програмист”, “Системен програмист”, “Приложен програмист” и др.):

На база резултатите от проучването установихме, че 95.3% от анкетираните преподаватели смятат, че:

наличните към момента учебни материали по програмиране и ИТ в училищата са недостатъчни

и има нужда от разработка на нови такива:

След анализ на учебните предмети и модули, които учителите считат за най-проблемни, достигнахме до извода, че най-остра нужда от качествено учебно съдържание към 2022 г. има за модулите от профил “Софтуерни и хардуерни науки”: “Модул 1: ООП”, “Модул 2: Структури от данни и алгоритми”, “Модул 3: Релационни бази данни” и “Модул 4: Програмиране на информационни системи”:

На второ място по нужда от учебни материали се оказаха учителите от 5 и 6 клас, които преподават компютърно моделиране и информационни технологии:

На трето място се оказаха ИТ учителите от професионалните гимназии, които преподават професиите “Приложен програмист” и “Системен програмист”:

На базата на извършеното проучване можем да направим заключение, че недостигът на качествено учебно съдържание за преподаване на програмиране и ИТ в училище е сериозен и повсеместен. Разбира се, учебни материали има най-различни, но повечето са набързо събрани от някого и качеството им не е достатъчно добро, според нуждите на учителите. Те най-често споделят, че имат нужда от по-съвременно, по-добре структурирано съдържание, в по-удобен за ползване формат (презентации + примери + упражнения), имат нужда от много и разнообразни упражнения за различно напредналите ученици и практически проекти, с които да разпалят желанието на учениците да програмират.

За да помогнем за разрешаването на поставените проблеми, от СофтУни Фондацията планираме назначаване на няколко души в постоянен екип, който да работи дългосрочно по проект “Отворено учебно съдържание” и да подготвя учебни ресурси за учителите с много високо качество и съобразно изискванията на МОН и най-съвременните нужди на софтуерната индустрия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *