Постоянен екип “Учебно съдържание по програмиране и ИТ за учители”

С голяма радост за цялата ИТ образователна общност в България обявявам, че ръководството на СофтУни Фондацията взе решение от началото на 2023 г. да изгради постоянен екип “Учебно съдържание по програмиране и ИТ за учители”, който дългосрочно да разработва качествено свободно учебно съдържание по програмиране, софтуерни и информационни технологии и да го дарява като подарък за учителската общност в България. Проектът е продължение на дългогодишните усилия на СофтУни Фондацията и нейния вдъхновител д-р Светлин Наков, които през 2017 г. стартираха проект “Отворено учебно съдържание за програмиране и ИТ, който публикува първите си отворени учебни материали за публично ползване сред ИТ учителската общност в своето GitHub хранилище още през 2020 г.:

https://github.com/BG-IT-Edu/School-Programming

Недостигът на учебни материали: най-големият проблем на българските ИТ учители

Недостигът на учебни материали е едно от най-големите страдания на българския ИТ учител, защото заради бързата промяна на технологиите няма достатъчно натрупвания на качествено съдържание, достъпно за учителската общност. За някои учебни предмети има учебници, но те не решават проблема. За да преподаваш програмиране, са необходими учебни ресурси за работа в клас и за домашна работа: гъвкава учебна програма, качествени презентации за всеки урок с примери на живо, задания за упражнения в клас и за домашна работа с напътствия за достигане на решение и система за автоматизирано тестване, задания за практически проекти с постъпкови ръководства, примерни изпитни задания за контролни изпитвания, авторски решения на всички задачи, упражнения и проекти, изпитни въпроси за ДЗИ (държавен зрелостен изпит) и други учебни материали.

Плановете за 2023 г. на екип “Учебно съдържание”

Плановете на Фондацията са да финансира разработването на безплатни учебни ресурси за ИТ учителите с много високо качество. За 2023 г. е планирано да се работи върху следните учебни курсове от профил “Софтуерни и хардуерни науки”, идентифицирани от проучването сред ИТ учителите от ноември 2022 г.:

Гимназиален профил “Софтуерни и хардуерни науки” и упоменатите по-горе задължителни модули по учебните предмети “Информатика” и “Информационни технологии” се преподават в над 150 български училища от над 200 учители. В него учат около 20 000 ученици (в гимназиален етап, 8-12 клас). Данните са приблизителни и са изчислени на базата на план-приема на РУО за 2021 г.

Компютърно моделиране и информационни технологии в 5-6 клас в България учат около 126 000 ученици (по данни на НСИ за 2023 г.) в над 2000 училища, обучавани от над 3000 ИТ учители.

Екипът на проект “Учебно съдържание по програмиране и ИТ за учители”

Екипът на проект “Учебно съдържание по програмиране и ИТ за учители” стартира с един млад и амбициозен човек: Александрина Механджийска, запален радетел за българското образование, преподавател в СофтУни, носител на награди по програмиране и информационни технологии. Александрина е млада, талантлива и много работлива. Под нейно ръководство и с непрестанните напътствия на д-р Светлин Наков Фондацията планира да изгради екипа, който да разработва и поддържа безплатното учебно съдържание за българските ИТ учители.

Пожелаваме успех на Александрина в тази благородна кауза!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *