Проект “Отворено учебно съдържание за програмиране и ИТ”

Фондация “Софтуерен университет” разработва качествено отворено учебно съдържание за обучение на програмисти, софтуерни инженери, ИТ специалисти и за дигитални компетенции. Учебните курсове, разработени от Фондацията, се разпространяват свободно под CC-BY-NC-SA лиценз и могат да се използват от училища, университети и други организации за некомерсиални обучения.

Курсовете със свободен лиценз на Фондацията

СофтУни фондацията разработва свободни учебни курсове по програмиране, софтуерни технологии и и дигитални умения, със съвременно съдържание и високо качество на учебното съдържание. Курсовете включват презентационни слайдове, демонстрационни примери, видео-записи от учебните занятия, задачи за работа в клас (лаб упражнения), задачи за домашна работа, задания за курсови проекти, примерни изпитни задачи и други. Повечето курсове са провеждани многократно в Софтуерния Университет и са доказали своята ефективност при обучение на софтуерни инженери и ИТ специалисти и усвояване на практически дигитални умения.

Разгледайте свободното учебно съдържание от курсовете на фондация Софтуерен Университет.

Свободно учебно съдържание по програмиране и ИТ за училищата (BG-IT-Edu @ GitHub)

Разгледайте хранилището свободно съдържание и учебни ресурси по програмиране и ИТ за българските училища: https://github.com/BG-IT-Edu/School-Programming/tree/main/Courses

Курсове от професия “Приложен програмист” за професионалните гимназии:

Курсове от профил “Софтуерни и хардуерни науки” за профилираните гимназии по профилиращ предмет “Информатика“:

Свободно учебно съдържание за софтуерни инженери и ИТ специалисти

Учебните курсове за софтуерни инженери покриват умения, които един начинаещ софтуерен инженер трябва да развие, за да започне работа: писане на програмен код, процедурно, обектно-ориентирано и функционално програмиране, работа със структури от данни и алгоритми, бази данни, front-end технологии, back-end технологии, уеб разработка и практика на софтуерната разработка.

Курсовете са достъпни на английски език от YouTube канала на SoftUni Global: https://www.youtube.com/c/CodeWithNakov