Проект “Отворено учебно съдържание” за програмиране и ИТ

Фондация “Софтуерен университет” разработва качествено отворено учебно съдържание за обучение на програмисти, софтуерни инженери, ИТ специалисти и за дигитални компетенции. Учебните курсове, разработени от Фондацията, се разпространяват свободно под CC-BY-NC-SA лиценз и могат да се използват от училища, университети и други организации за некомерсиални обучения.

Курсовете със свободен лиценз на Фондацията

Към 2017 г. са разработени около 30 свободни учебни курса по програмиране, софтуерни технологии и и дигитални умения, със съвременно съдържание с много високо качество. Курсовете включват презентационни слайдове, демонстрационни примери, видео-записи от учебните занятия, задачи за работа в клас (лаб упражнения), задачи за домашна работа, задания за курсови проекти, примерни изпитни задачи и други. Повечето курсове са провеждани многократно в Софтуерния Университет и са доказали своята ефективност при обучение на софтуерни инженери и ИТ специалисти и усвояване на практически дигитални умения.

Разгледайте свободното учебно съдържание от курсовете на Софтуерен Университет фондация.

Свободно учебно съдържание по програмиране и ИТ за училищата (BG-IT-Edu @ GitHub)

Основи на програмирането и софтуерните технологии

Основи на уеб технологиите и front-end разработката

Фундамент на софтуерната разработката

Бази от данни

Разработка на уеб приложения и back-end разработка

Софтуерно инженерство и работа в екип

Свободно учебно съдържание за обучение по професия “Приложен програмист”

Фондация “Софтуерен университет” разработва отворено свободно учебно съдържание за обучение по професия “Приложен програмист”, подходящо за учители и преподаватели от средните училища, специализираните ИТ гимназии, висшите учебни заведения и други обучителни организации.

Свободно учебно съдържание за софтуерни инженери и ИТ специалисти

Учебните курсове за софтуерни инженери покриват всички умения, което един начинаещ софтуерен инженер трябва да развие, за да започне работа: писане на програмен код, процедурно, обектно-ориентирано и функционално програмиране, работа със структури от данни и алгоритми, бази данни, front-end технологии, back-end технологии, уеб разработка и практика на софтуерната разработка.

Можете да изтеглите последна версия на отвореното учебно съдържание на Фондацията от сайта на СофтУни: https://softuni.bg/trainings/courses.