Анкета от учители по ООП – май 2023 г. – за безплатния ООП курс на Фондацията

На 17 май 2023 г. д-р Светлин Наков и Александрина Механджийска от екип “Учебно съдържание по програмиране и ИТ за учители” на СофтУни Фондацията проведоха семинар с ИТ учители, които преподават информатика в гимназиален профил “Софтуерни и хардуерни науки” и по-конкретно Модул “Обектно-ориентирано програмиране (ООП)”, който е задължителен за всички обучавани в този профил.

Тъй като работата по учебните ресурси е пред приключване, екипът организира тази онлайн среща с цел дискусия на постигнатия прогрес и получаване на обратна връзка от ИТ учителите за свършената работа по проекта и най-вече по Модул “ООП”:

https://github.com/BG-IT-Edu/School-Programming/tree/main/Courses/Software-Sciences/Module-1-OOP

Участници в анкетата

Анкетата за обратна връзка за разработените учебни материали за преподаване в Модул 1 “ООП” попълниха 45 ИТ учители:

Резултати от анкетата

Резултатите бяха впечатляващи. Учителите споделиха, че екипът на Фондацията е осигурил ценни за тях ресурси и е успял да предостави решение на най-големите проблеми, с които са се сблъсквали досега: липса на учебно съдържание, недостиг на часове, твърде голям обем на материала.

Изводи от анкетата

Ето и изводите от изпратените коментари в анкетата:

  • Учебните материали са структурирани добре и са изключително полезни на учителите. Десетките анкетирани учители ги ползват постоянно.
  • Разделянето на темите на три варианта с по-малък и по-голям хорариум предоставя гъвкавост спрямо наличните учебни часове и нивото на учениците. Разработените подробни учебни разписания за отделните варианти на програмата осигуряват ясен и систематизиран път за преподаване на учебния материал.
  • Презентациите са оценени много високо и форматът им много се харесва на учителите. Подходът с малко текст, много примери и анимирано показване на всяка следваща част от слайда се харесва на учителите.
  • Упражненията като цяло се одобряват. Учителите харесват, че има много задачи, измежду които да си избират. Ползват ги и за упражнения в клас и за домашни. Харесват методиката и логиката на упражненията. Харесват възможността за автоматична проверка в онлайн judge системата.
  • Към момента на провеждане на анкетата имаше разработен само 1 изпитен тест за ДЗИ. Взехме предвид обратната връзка по този въпрос и разработихме 45 изпитни въпроса за подготовка за ДЗИ по Информатика.
  • Наличието на практически проекти дава възможност на учениците да използват наученото за разработка на приложения и игри, като по този начин им дава мотивация да продължат да развиват уменията си в областта на програмирането.
  • Има училища, в които се очаква от следващата учебна година да се направи преход от Java към C#, за да може да се използват предоставените учебни материали от СофтУни Фондацията.

На базата на проведената анкета и мненията на десетки учители по ООП, повечето от които ползват разработените учебни материали за Модул 1 “ООП” в своята ежедневна работа, можем да сме доволни, че сме свършили добра работа, която е наистина приложима и полезна на ИТ учителите в България.

Поздравления на целия екип, които работиха усърдно през последната половин година по проекта: Александрина Механджийска, Стефан Куюмджиев, д-р Светлин Наков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *