Проект “Обучения на учителите в България” за програмиране, ИТ и дигитални умения

Ние от Фондация “Софтуерен университет” вярваме в нуждата от обучения и вдигане на квалификацията на българския учител. По-подготвени учители означава по-високо качество на училищното образование и по-знаещи и по-можещи ученици, а след това по-подготвени и можещи студенти и работещи.

Ние вярваме, че вместо да се оплакваме от учителите, трябва да им помогнем да вдигнат своите компетенции и мотивация, защото един учител влияе на стотици ученици. Ако искаме добро образование, ни трябват добри учители.

Фондацията организира безплатни обучения за учители по информатика, информационни технологии и за повишаване дигиталните компетенции: