Проект “Обучение за ИТ кариера”

Фондация “Софтуерен университет” е партньор с МОН и индустриалните ИТ асоциации по изпълнението на националната програма “Обучение за ИТ кариера” и участва в разработката на учебните планове и програми и изготвянето на учебното съдържание и в провеждането на обученията по програмиране за учители и ученици.

За проекта “Обучение за ИТ кариера”

Проектът “Обучение за ИТ кариера” има за цел да предостави безплатно професионално образование за професия “Приложен програмист” на ученици от цялата страна в извънкласна форма. Той стартира по инициатива на софтуерната индустрия (и асоциацията на софтуерните компании БАСКОМ) и е подкрепен организиран от МОН.

Обученията по програмата “Обучение за ИТ кариера” стартират есента на 2017 г. За учебната 2017-2018 г. е планирано да се проведат първите 4 учебни курса по програмиране:

5 регионални центъра

Учебните занятия ще се провеждат на живо в 5 регионални центъра:

  • В ТУЕС и СофтУни – за София-град
  • В ПГ по КТС, гр. Правец – за западна България
  • В ОМГ “Акад. К. Попов”, гр. Пловдив – за региона на Пловдив и централна България
  • В ПГЕЕ Апостол Арнаудов, Русе – за региона североизточна България
  • В ПГЕЕ “Константин Фотинов”, гр. Бургас – за региона югоизточна България

Участие и настаняване

В обученията могат да участват ученици от 10 клас от цялата страна. След селекция (входен тест) одобрените кандидати ще се обучават на програмиране предимно присъствено, като МОН и избраните 5 центъра за обучение ще осигурят транспорт и настаняване за дните на учебните занятия (според графика за курсовете). Някои учебни занятия ще се провеждат онлайн.

Преподаватели и учебно съдържание

Преподавателите ще бъдат учители от местните гимназии и софтуерни инженери от регионални софтуерни фирми. Учебното съдържание се разработва от софтуерната индустрия съвместно с водещи учители по информатика и ИТ и е достъпно в GitHub:

Учебното съдържание (презентации, задачи за упражнения, насоки за практическа работа и други ресурси) се разпространяват със свободен лиценз и могат да се използват безплат във всички български училища.