Проекти на Фондация “Софтуерен университет”

Фондация “Софтуерен университет” работи по образователни проекти с каузата да помогне за по-качествено, свободно, съвременно и достъпно образование в сферата на информационните технологии и дигиталните умения.

 • Проект “Обучение за ИТ кариера”
  Фондация “Софтуерен университет” е партньор с МОН и индустриалните ИТ асоциации по […]
 • Проект “Обучения на учителите в България” за програмиране, ИТ и дигитални умения
  Ние от Фондация “Софтуерен университет” вярваме в нуждата от обучения и вдигане […]
 • Проект “Безплатни книги за програмиране”
  Фондация “Софтуерен университет”, нейният основател Светлин Наков, заедно със свои колеги, разработват […]
 • Проект “Професия приложен програмист” – свободно учебно съдържание
  Фондация “Софтуерен университет” съвместно със софтуерната индустрия, индустриалните ИТ асоциации и МОН, […]
 • Проект “Безплатни курсове по програмиране в цялата страна”
  Фондация “Софтуерен университет” провежда безплатни курсове по програмиране за напълно начинаещи във […]
 • Проект “Отворено учебно съдържание” за програмиране и ИТ
  Фондация “Софтуерен университет” разработва качествено отворено учебно съдържание за обучение на програмисти, […]