Проекти на Фондация “Софтуерен университет”

Фондация “Софтуерен университет” работи по образователни проекти с каузата да помогне за по-качествено, свободно, съвременно и достъпно образование в сферата на информационните технологии и дигиталните умения.