Начало

Кои сме ние?

Фондация “Софтуерен университет” (СофтУни фондацията) е нестопанска организация, която подпомага образованието в сферата на програмиране, технологии и дигитални умения.

Фондацията разработва и разпространява безплатно учебно съдържание със свободен лиценз: курсове, книги, учебници, видео-уроци, презентации, задачи и проекти за упражнения, система за автоматична проверка на задачи и други ресурси.

С подкрепата на СофтУни фондацията се провеждат безплатни курсове по програмиране, ИТ и дигитални умения: присъствено в десетки български градове и онлайн с видео уроци и интерактивни практически упражнения.

Фондацията организира и провежда безплатни обучения за учители, за да ги подпомогне в тяхната работа с ресурси, методическа подготовка, знания и умения. Целта е да се вдигне нивото на българския ИТ учител и да се включат в обученията повече млади хора, нуждаещи се от ИТ образование и дигитални умения.

По инициатива на СофтУни фондацията се разработват безплатни книги и учебници по програмиране и софтуерни технологии.

Фондацията подкрепя образователни проекти в сферата на програмирането, технологиите, дигиталните умения и свободното образование.

Нашата кауза

Да направим България силициева долина на Европа, чрез предоставяне на качествено образование в сферата на дигиталните технологии и иновациите.

Учебни програми и безплатно учебно съдържание за обучение по професии “приложен програмист”, “системен програмист”, “програмист на изкуствен интелект”,  “програмист на роботи” и “програмист” в гимназиите.

Качествено учебно съдържание за обучение на софтуерни инженери със свободен лиценз: курсове, презентации, упражнения, проекти.

Фондация “Софтуерен университет” провежда регулярно безплатни курсове по програмирането за напълно начинаещи в десетки български градове.

На нас ни пука за българските учители и затова провеждаме безплатни курсове за учители за ИТ и дигитални умения.

За добро дигитално образование са нужни и добри учебни пособия. Ние пишем безплатни книги и учебници по програмиране и ИТ.