Безплатно учебно съдържание за профил “Софтуерни и хардуерни науки”

СофтУни Фондацията подарява на българските учители старателно разработено учебно съдържание за преподаване в профил “Софтуерни и хардуерни науки” в профилираните гимназии (8-12 клас), където се изучават програмиране, софтуерни и информационни технологии. Съдържанието е разработено от СофтУни за българските учители и може да се използва с учебна цел във всички български училища от системата на средното образование.

Можете да откриете всички учебни ресурси в хранилището за свободно учебно съдържание в GitHub: https://github.com/BG-IT-Edu/School-Programming/tree/main/Courses/Software-Sciences.

За учебните ресурси по Информатика

Безплатното учебно съдържание се състои от презентационни слайдове за всеки урок, задачи за упражнения + постъпкови ръководства (tutorials) за всеки урок + авторски решения на всички задачи. Учебната програма и броят часове са съобразени с изискванията на МОН за профилираната подготовка в профил “Софтуерни и хардуерни науки” в профилираните гимназии и паралелки в средните училища.

Разработените безплатни учебни ресурси за учители обхващат следните задължителни учебни модули от обучението по профилиращ предмет “Информатика” в 11 и 12 клас:

За профил “Софуерни и хардуерни науки”

Към 2021 г. в паралелки с профил “Софтуерни и хардуерни науки” се обучават околко 4200 ученика на година в над 150 училища (общо за 8-12 клас над 20 000 ученика). Тези ученици имат амбиция да овладеят информационните технологии още в училище, а за това са необходими старателно планирани учебни планове, добре подготвени ИТ учители и качествени учебни ресурси. От СофтУни Фондацията може да помогнем с учебни ресурси.

Според Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка, от МОН изискват всички профилирани паралелки от профил “Софтуерни и хардуерни науки” да изучават в профилиращия предмет “Информатика” като минимум посочените по-горе 4 модула + още 4 модула по профилиращ предмет “Информационни технологии” (за него все още нямаме разработено учебно съдържанние).

Обръщаме внимание на всички учители и директори, които провеждат обучения по профил “Софтуерни и хардуерни науки”, че посоченият от МОН минимален брой часове съвсем не е достатъчен за да се научат учениците да програмират и разработват софтуер на добро ниво. От СофтУни Фондацията препоръчваме добавяне на повече часове по програмиране за горните 4 модула + добавяне на базова подготовка по програмиране в 8, 9 и 10 клас. По-конкретно препоръчваме всички ученици да преминат до 10 клас през обученията “Programming Basics” и “Programming Fundamentals“, които ще намерите в упоменатото по-горе GitHub хранилище.

Обръщение към ИТ учителите

Драги ИТ учители, ние от СофтУни Фондацията знаем колко е трудна вашата работа, под какво напрежение работите, колко са оскъдни ресурсите, с които разполагате, знаем за недостига на часове по програмиране в които да научите учениците да програмират, знаем за липсата на учебни материали и за недостига на добре подготвени учители в профилираните и професионалните гимназии, за недобре обмисления учебен план по профил “Софтуерни и хардуерни науки” и за много други ваши болки и проблеми. Затова ви подкрепяме с нашето старателно разработено свободно учебно съдържание за профил “Софтуерни и хардуерни науки”, което се надяваме да ви улесни значително подготовката, да ви подпомогне за работата в клас и да ви спести много труд и усилия.

Пожелаваме ви страхотни образователни успехи: на вас и на вашите ученици.

3 thoughts on “Безплатно учебно съдържание за профил “Софтуерни и хардуерни науки”

 1. Здравейте,
  Относно модул 3 – опитвам да импортна примерните бази данни от папката с ресурси в XAMPP (препоръчан по време на обучението от МОН) и ми дава многобройни грешки във всеки един от файловете. Дали е използван някой диалект на SQL, несъвместим с XAMPP?
  Поздрави

  1. Базата данни е за MS SQL Server. Използвай MS SQL Server Local DB: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/sql-server-express-localdb?view=sql-server-ver15. Файлът е на диалект T-SQL (Transact SQL).

   XAMPP работи с MySQL, който е съвсем различна база данни, макар и да работи с SQL. Типовете данни в таблиците са различни, автоматично генерираният първичен ключ работи с различен синтаксис, има доста различия.

   1. Благодаря за обратната връзка. За жалост ние имаме технически проблем с MS SQL Server. Въпреки това материалите ще са полезни като насока, благодарна съм, че сте ги публикували, и ще ги използвам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *