Безплатно учебно съдържание по програмиране за българските училища

С подкрепата на фондация “Софтуерен университет” и с помощта на вдъхновени български учители и доброволци, беше разработено публично хранилище за учебни материали за курсовете по програмиране и софтуерни технологии за българските училища:

https://github.com/BG-IT-Edu/School-Programming

В хранилището ще намерите детайлно разработени учебни материали, презентации, задания за упражнения и домашно, задания за проекти, с интегрирана judge система за автоматизирана проверка.

Безплатно учебно съдържание за професия “Приложен програмист”

Споделени курсове от вдъхновени учители

Вдъхновени от проекта, будни учители споделиха своите учебни материали за редица курсове по програмиране и софтуерни технологии, които могат да са полезни и на други учители. Те са качени в това хранилище:

https://github.com/BG-IT-Edu/Free-Content

Всички публикувани учебни материали са свободни за използване в българските училища и учебни заведения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *