Курс “Увод в алгоритмите и структурите от данни” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Увод в алгоритмите и структурите от данни” е сред началните курсове за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните и профилираните гимназии, така и за други учебни заведения.

Разпределение

 • 72 учебни часа (2 учебни срока по 18 седмици по 2 часа)
 • 10 клас, първи и втори учебен срок

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Увод в алгоритмите и структурите от данни” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Част I – линейни структури от данни (първи учебен срок)

Наименование на разделите
Минимален брой часове
1.

Въведение в алгоритмите

 • Въведение в алгоритмите. Сложност на алгоритъм. Нотация “Big O”
 • Упражнения: изчисляване на алгоритмична сложност
Ресурси
4
2.

Линейни структури от данни

 • Списък и имплементации: свързан списък, разтеглив масив
 • Упражнение: имплементация на разтеглив масив
 • Упражнение: имплементация на свързан списък
 • Стекове и опашки
 • Имплементация на свързан стек
 • Имплементация на зациклена опашка
Ресурси
12
3.

Алгоритми върху линейни структури

 • Алгоритми върху линейни структури: подредици, нарастващи редици, площадка от еднакви елементи, …
 • Алгоритмични задачи върху списъци
Ресурси
8
4.

Подготовка за изпит

 • Решаване на примерен изпит: няколко практически задачи с нарастваща сложност
Ресурси
4
5.

Практически изпит

4
Общ минимален брой часове 32
Резерв часове 4
Общ брой часове 36

Част II – сортиране и търсене (втори учебен срок)

Наименование на разделите
Минимален брой часове
1.

Алгоритми за сортиране

 • Сортиране, устойчивост, бързи и бавни алгоритми, пряка селекция (Selection Sort) и имплементация
 • Метод на мехурчето (Bubble Sort) и имплементация
 • Сортиране чрез вмъкване (Insertion Sort) и имплементация
 • Сортиране чрез броене и имплементация
 • Бързо сортиране (QuickSort) и имплементация
 • Сортиране чрез сливане (MergeSort) и имплементация
Ресурси
12
2.

Алгоритми за търсене

 • Линейно търсене, двоично търсене, интерполационно търсене
 • Упражнения: имплементация на двоично търсене и интерполационно търсене
Ресурси
4
3.

Задачи върху списъци, сортиране и търсене

 • Практически задачи върху списъци, сортиране и търсене
Ресурси
8
4.

Подготовка за изпит

 • Решаване на примерен изпит: няколко практически задачи с нарастваща сложност
4
5.

Практически изпит

4
Общ минимален брой часове 32
Резерв часове 4
Общ брой часове 36

Свободно учебно съдържание

Всички учители, преподаватели и ентусиасти ще могат да изтеглят свободно учебно съдържание за курса “Увод в алгоритмите и структурите от данни”, което включва:

 • Презентации за всяка тема с много високо качество
 • Добре разписани задания за упражнения за всяка тема с judge система за онлайн оценяване за всяка задача
 • Примерни задачи за изпит и тренировъчна judge система за оценяване на изпити

Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.