Курс “Операционни системи” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Операционни системи” е специализирано обучение за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима за професионалните гимназии, профилираните гимназии и други учебни заведения.

Разпределение

 • 72 учебни часа (18 седмици по 4 часа)
 • 11-12 клас

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Операционни системи” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Наименование на разделите
Минимален брой часове
1

Компютърни системи и ОС

 • Структура на компютърната система. Основни елементи: централен процесор, входно-изходни устройства, памет (дискове и storage). Прекъсвания. Хардуерна поддръжка на ОС – защита на паметта, таймери и други.

Практика: Инсталиране на OS в VM

8
2

Структура на ОС

 • Структура на операционните системи, ядро, обвивка. Основни типове и поколения. Основни функции. Механизми за защита и сигурност на информацията.
 • Архитектура на операционните системи – монолитни, многослойни и архитектура с микроядра.
 • Файлова структура. Системни функции.

Практика: Конзолни команди. Работа с файлове и директории (навигиране), създаване, копиране, изтриване, преименуване, местене на файл.

4
3

Пакетни системи в ОС

 • Пакетни системи и мениджъри (rpm, dpkg, apt, yum, pkgtool, pacman, …)

Практика: Инсталиране на пакети / софтуер в ОС

4
4

Процеси и памет

 • Процеси. Пакетна обработка, многозадачност, времеделене. Състояния на процесите. Създаване и унищожаване на процес. Контекст на процес. Превключване на контекста. Сътрудничество между процеси. Потребители, групи и управление на правата.
 • Памет и управление на паметта, виртуална памет

Практика: Създаване на потребител и управление на процеси, стартиране / спиране на процес, права за достъп до процес, команди ps, free, ls /proc/meminfo, vmstat и други

4
5

Услуги в ОС

 • Базови услуги (services в OS): ssh (keys), ftp, scp, мрежови услуги, dns, dhcp, старт и стоп на услуга, стартиране на услуги по график (task scheduling)

Практика: стартиране и спиране на услуги, конфигуриране и настройка на услуги, автоматично стартиране при старт на ОС

12
6

Файлови системи

 • Файлови системи. Физическа и логическа организация на файловата система. Примери за файлови системи: ext4, NTFS, FAT32, ReiserFS.

Практика: монтиране на файлова система, разделяне на дялове (partitioning), MBR конфигурация, форматиране, работа с файлове

4
7

Програмиране на скриптове в ОС

 • Команден интерпретатор, shell scripting, пакетна обработка, основни команди в shell script

Практика: писане на shell scripts

8
8

Виртуализация и контейнери

 • Виртуализация и контейнери. Използване на Docker и други DevOps инструменти.

Практика: docker, изтегляне и стартиране на docker image, преглеждане, стартиране и спиране на docker контейнер, експорт и пренасочване на портове, изпълнение на команди в docker container

12
9

Подготовка за практически изпит

 • Инсталация на ОС, инсталация и настройка на контейнери и услуги
4
10

Практически изпит

 • Инсталация на ОС, инсталация и настройка на контейнери и услуги
4
11

Резерв

8

Свободно учебно съдържание

Всички учители, преподаватели и ентусиасти ще могат да изтеглят свободно учебно съдържание за курса “Операционни системи”, което включва:

 • Презентации за всяка тема
 • Задания за упражнения за всяка тема

Забележка: предложеното учебно съдържание е непълно и не покрива изцяло учебната програма.

Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.