Курс “Операционни системи” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Операционни системи” е специализирано обучение за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима за професионалните гимназии, профилираните гимназии и други учебни заведения. Разпределение 72 учебни часа (18 седмици по 4 часа) 11-12 клас Учебна програма Настоящата учебна програма по “Операционни системи” е разработена от експертната […]