Курс “Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)” е сред началните курсове за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните и профилираните гимназии, така и за други учебни заведения.

Разпределение

 • 36 учебни часа (18 седмици по 2 часа)
 • 9 клас, втори учебен срок

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Наименование на разделите
Минимален брой часове
1.

Дефиниране на класове

 • Дефиниране на собствени класове: клас, конструктор, полета, свойства, създаване на обекти от собствен клас
 • Упражнения: дефиниране на прости класове (например: точка, правоъгълник, кръг и други геометрични фигури)
 • Упражнения: дефиниране на по-сложни класове (фирма със списък от служители)
 • Упражнения: дефиниране на по-сложни класове (училище, учители, учебни предмети, ученици, учебни групи)
8
2.

Член-функции (методи) в класовете

 • Дефиниране на член-функции (методи), ключова дума this
 • Упражнения: член-функции (методи)
 • Упражнения: дефиниране на класове, свойства и методи
6
3.

Енкапсулация на данни в ООП

 • Енкапсулация на данни в класа, getters, setters
 • Упражнения: енкапсулация, приложение
 • Упражнения: по-сложни класове, свойства и енкапсулация
6
4.

Статични членове в класовете

 • Работа със статични членове: статично поле, статичен метод, статичен конструктор, статични свойства
 • Упражнения: статични членове
4
5.

Подготовка за практически изпит

 • Подготовка за практически изпит по Увод в ООП – писане на класове, конструктори, свойства, енкапсулация, методи
4
6.

Практически изпит

 • Практически изпит по Увод в ООП – писане на прости класове
4
Общ минимален брой часове 32
Резерв часове 4
Общ брой часове 36

Свободно учебно съдържание

Всички учители, преподаватели и ентусиасти могат да изтеглят свободно учебно съдържание за курса “Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)” с езика C#, което включва:

 • Презентации за всяка тема с много високо качество
 • Добре разписани задания за упражнения за всяка тема с judge система за онлайн оценяване за всяка задача
 • Видео уроци от учебните занятия, провеждани в този курс в Софтуерен Университет
 • Примерни задачи за изпит и тренировъчна judge система за оценяване на изпити

Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.

Курс ООП – Модул 1 Информатика за профил “Софтуерни и хардуерни науки”

За Модул “ООП” (Обектно-ориентирано проектиране и програмиране) от профилиращ предмет “Информатика” от профилираното обучение по профил “Софтуерни и хардуерни науки” СофтУни Фондацията разработи изключително качествено свободно учебно съдържание за учители:

Безплатни учебни ресурси за преподаване в Модул 1. “Обектно-ориентирано проектиране и програмиране” (Модул ООП) за профил “Софтуерни и хардуерни науки”

Безплатните учебни материали за българските ИТ учители по Модул “ООП” съдържат:

 • Учебна програма, която описва обхванатите в учебния курс теми (задължителни и допълнителни) и следва официалната учебна програма и изискванията на МОН
 • Презентационни слайдове за презентиране в клас + живи примери (live demos) за демонстриране на живо на новия материал (за учителите и учениците)
 • Задачи за упражнения и домашни (за учениците) с насоки за решаване и автоматизирана проверка (чрез online judge система)
 • Практически проекти (задания + насоки и постъпкови ръководства за имплементация, за учениците)
 • Изпитни задания (примерни изпитни задания за контролна и класна работа в помощ на учителите)
 • Авторски решения на задачите от упражненията, изпитите и проектите (сорс код, за учителите)
 • Тестове за ДЗИ (Държавен зрелостен изпит по информатика, за тренировка за изпита, за ученици и учители)
 • Кратки методически указания и напътствия за учителите за целия учебен курс и за всяко учебно занятие