Курс “Конкурентно програмиране” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Конкурентно програмиране” е специализирано обучение за професиите “Програмист” и “Приложен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима за професионалните гимназии, профилираните гимназии и други учебни заведения.

Разпределение

 • 54 учебни часа (18 седмици по 3 часа)
 • 11-12 клас

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Конкурентно програмиране” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Наименование на разделите
Минимален брой часове
1

Паралелно (асинхронно изпълнение)

 • Модели на паралелно изпълнение, паралелизъм, конкурентно изпълнение, превключване между задачи
 • Примери за конкурентно изпълнение на задачи
3
2

Нишки и многонишковост (multithreading)

 • Нишки, многонишково програмиране, стартиране, спиране и управление на нишки
 • Концепция за “басейн от нишки” (thread pool)
 • Ползи и вреди от нишките
 • Упражнения: конкурентно изпълнение с нишки
6
3

Синхронизация между асинхронни задачи

 • Синхронизация между конкурентно изпълняващи се задачи
 • Критични секции, заключване, семафори
 • Мъртва хватка (deadlock)
 • Алгоритми за синхронизация
 • Хардуерна поддръжка на алгоритмите за синхронизация
 • Модел “производител / консуматор”
 • Упражнения: реализация на “производител / консуматор”
12
4

Задачи и асинхронно изпълнение

 • Задачи и асинхронно изпълнение (например с async / await или друг API за задачи)
 • Упражнения: консумация на асинхронно API
6
5

Разработка на практически проект

 • Работа по практически проект – конкурентна система
21
6

Защита / оценяване на проектите

 • Оценяване на практическите проекти
3
7

Резерв

3

Свободно учебно съдържание

За този курс няма разработено учебно съдържание от СофтУни фондацията. Можете да разгледате учебно съдържание от Петър Петров (учител по информатика от гр. Бургас): https://github.com/BG-IT-Edu/Free-Content/tree/main/prpetrov.

Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.