Курс “Програмиране за вградени системи” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Програмиране за вградени системи” е сред специализираните курсове за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Курсът е препоръчително да се провежда след навлизане в програмирането (след курсовете “Увод в програмирането” и “Програмиране”).

Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Разпределение

 • 72 учебни часа (18 седмици по 4 часа)
 • 10-11 клас (може и в 8 или 9 клас, факултативно)

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Програмиране за вградени системи” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Наименование на разделите
Минимален брой часове
1.

Увод във вградените системи

 • Електричество, променлив ток (AC), прав ток (DC)
 • Контролер, захранване, процесор, входове и изходи
 • Среда за разработка (IDE)
 • Качване на програма върху контролера
4
2.

Вход и изход с общо предназначение (GPIO)

 • Какво е GPIO, за какво служи, как се ползва?
 • Работа с breadboard
 • Светване на LED
 • Проверка на бутон
 • Управление на реле
 • Упражнения с GPIO
8
3.

Работа със сензори

 • Температурен сензор
 • Сензор за дистанция
 • Светлинен сензор (светломер)
 • Упражнения: работата със сензори
8
4.

Аналогов / цифров вход и изход и преобразуватели

 • Управление на скорост на електромоторче
 • Управление на зумер (издаване на звук)
 • Упражнения: имплементация на “коледна елха”
 • Упражнения с аналогов и цифров вход / изход
8
5.

Управление на периферия

 • Управление на дисплей и infra-red
 • Включване на транзистори
 • Управление на електромотор: DC електромотор, стъпков и серво
12
6.

Комуникация между контролер и други системи

 • Серийна комуникация, комуникация по USB
 • Упражнения със серийна комуникация
4
7.

Разработка на практически проект

 • Работа по практически проект – вградена система
16
8.

Защита / оценяване на проектите

 • Оценяване на практическите проекти
4
 

Общ минимален брой часове

64
 

Резерв часове

8
  Общ брой часове

72

Свободно учебно съдържание

Всички учители, преподаватели и ентусиасти могат да изтеглят свободно учебно съдържание за курса “Програмиране за вградени системи”, което включва:

 • Презентации за всяка тема
 • Задания за упражнения за всяка тема
 • Примерно задание за практически курсов проект

Забележка: предложеното учебно съдържание не съответства точно на учебната програма, но покрива същия учебен материал.

Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.