Курс “Електроника и вградени системи” – професия “Системен програмист”

Курсът “Електроника и вградени системи” е сред специализираните курсове за професиите “Системен програмист” и “Програмист на роботи” съгласно държавните общообразователни изисквания. Курсът […]

Курс “Машинно обучение” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Машинно обучение (Machine Learning)” е специализирано обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е […]

Курс “Моделиране и анализ на данни” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Моделиране и анализ на данни (Data Science)” е специализирано обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата […]

Курс “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” е специализирано математическо обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни […]