Курс “Разработващи среди за управление на роботи” – професия “Програмист на роботи”

Курсът “Разработващи среди за управление на роботи” (накратко “Програмиране на роботи“) е сред тясно специализираните курсове за професия “Програмист на роботи” съгласно държавните общообразователни изисквания. Курсът е препоръчително да се провежда след навлизане в програмирането (след курсовете “Увод в програмирането” и “Програмиране”) и след навлизане в сферата на роботиката и мехатрониката (след или заедно с курса “Роботика и мехатроника”).

Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Разпределение

 • 72 учебни часа (2 учебни срока по 18 седмици по 2 часа)
 • 11-12 клас (след базовите курсове по програмиране, мехатроника и роботика)

Учебна програма

 1. Запознаване с комплекта за разработка
  • Запознаване с комплекта за разработка и програмиране на роботи
  • Комплект LEGO Mindstorms EV3 и последващи версии (или алтернатива)
  • Запознаване със средата за разработка EV3 Classroom App (или алтернатива)
  • Упражнение: свързване на управляващ модул и двигател с колело, създаване на проста програма за задвижване на двигател, свързване на сензор за натиск, задвижване на двигателя при натиск
 2. Програмиране на просто движение на робот
  • Програмиране на движение без обратна връзка
  • Упражнение: програмиране на циклично движение
  • Управление на мощност на двигателите. Промяна посоката на робот
  • Упражнения: завой с един двигател, завой с два двигателя
 3. Програмиране на сензори и датчици в роботиката
  • Сензори за допир (за докосване до препятствие)
  • Упражнение: движение с обръщане на посоката при допир
  • Сензори за разстояние
  • Упражнение: движение с обръщане на посоката при препятствие
  • Сензори за движение. Акселерометър. Жироскоп
  • Сензори за светлина (видима и инфрачервена)
  • Упражнения: работа със сензори
 4. Програмиране на алгоритми за придвижване на робот
  • Движение с обратна връзка чрез сензори
  • Програмиране на алгоритъм за “следене на линия”
  • Движение по стена. Програмиране на алгоритъм за движене по стена
  • Заобикаляне на препятствия. Програмиране на алгоритъм за движение със заобикаляне на препятствия
  • Програмиране на алгоритъм за търсене на път
 5. Практически проект: роботизирана система
  • Програмиране на робот за изпълнение на определени мисии
  • Защита на практически проект

Учебната програма е разработена от експерти от СофтУни.

Учебни материали

Учебни материали по мехатроника, роботика и програмиране за роботи със свободен лиценз:

GitHub → BG-IT-Edu → School Programming → Robotics and Mechatronics