Курс “Роботика и мехатроника” – професия “Програмист на роботи”

Курсът “Роботика и мехатроника” е сред специализираните курсове за професия “Програмист на роботи” съгласно държавните общообразователни изисквания. Курсът е препоръчително да се провежда след навлизане в програмирането (след курсовете “Увод в програмирането” и “Програмиране”) и след навлизане в електроника, вградени системи и Internet of Things (IoT).

Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Разпределение

 • 72 учебни часа (2 учебни срока по 18 седмици по 2 часа)
 • 11-12 клас (след базовите курсове по електроника и вградени системи)

Учебна програма

 1. Въведение в роботика и мехатроника
  • Какво е мехатроника (механика + електроника)? Какво е роботика?
  • Въведение в устройството на робот. Компоненти на роботизирана система: система за захранване, системи за задвижване, сензорни система, система за управление
  • Видовете роботи и роботизирана техника: образователни, производствени, медицински, транспортни, развлекателни, хуманоидни, военни, космически, колаборативни (коботи),  други
 2. Конструиране и движение на роботи
  • Конструиране на роботи: шаси, колела, двигатели, захранване, управление, сензори
  • Задвижващи механизми: електродвигатели, стъпкови мотори, сервозадвижване
  • Конструкции на колесен робот: с единично задвижващо колело, с диференциално
   задвижване, с акерман управление
  • Други конструкции за движение: с вериги, крачещ робот
  • Кинематика. Движение на робот. Траектория.
  • Управление на мощност на двигателите. Промяна посоката на робот. Завой с един двигател. Завой с два двигателя
 3. Сензори и датчици в роботиката
  • Сензор за движение на двигателя (енкодер)
  • Сензори за допир (за докосване до препятствие)
  • Сензори за разстояние. Алтразвуков сензор
  • Сензори за движение. Акселерометър. Жироскоп
  • Сензори за светлина (видима и инфрачервена)
 4. Алгоритми за придвижване на робот
  • Движение без обратна връзка. Циклично движение
  • Движение с обратна връзка чрез сензори
  • Разпознаване и следене на линия
  • Заобикаляне на препятствия. Движение по стена
  • Търсене на път
 5. Практически проект: роботизирана система
  • Дизайн и конструкция на робот или роботизирана система
  • Програмиране на робота за изпълнение на определени задачи
  • Защита на практически проект

Учебната програма е разработена от експерти от СофтУни.

Учебни материали

Учебни материали по мехатроника и роботика със свободен лиценз:

GitHub → BG-IT-Edu → School Programming → Robotics and Mechatronics