Курс “3D моделиране, 3D сканиране и 3D печат” – професия “Програмист на роботи”

Курсът “3D моделиране, 3D сканиране и 3D печат” е сред специализираните курсове за професия “Програмист на роботи” съгласно държавните общообразователни изисквания.

Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Разпределение

 • 36 учебни часа (1 учебен срока по 18 седмици по 2 часа)
 • 8-10 клас (курсът е лесен и може да се изучава рано)

Учебна програма

 1. Основи на 3D моделирането
  • Запознаване с 3D моделирането
  • Инструменти за 3D моделиране: Blender, ZBrush, Maya, 3ds Max
  • 3D пространство: координатна система, оси X, Y, Z, обекти в пространството (точка, линия, многоъгълник, сфера)
  • Обекти в 3D пространството. Основни 3D примитиви: сфера, куб, цилиндър. Композитни 3D обекти, съставени от многоъгълници (3D meshes)
 2. 3D моделиране с Blender
  • Запознаване със софтуера за 3D моделиране Blender
  • Работна среда и базови инструменти в Blender: навигация, потребителски интерфейс, инструменти за селекция, трансформация, добавяне и изтриване, колекции, работни пространства
  • Моделиране с Blender: създаване на 3D mesh, инструменти за обработка на mesh (селекция, редакция, отрязване, обединение и други)
  • Упражнение: моделиране на прости геометрични фигури (куб, цилиндър, сфера и други)
  • Упражнение: създаване на по-сложни 3D обекти (meshes) в Blender
 3. 3D визуализация и анимация
  • Оцветяване, шейдъри, текстури, осветяване, камери, рендиране
  • 3D визуализация (rendering) на триизмерни обекти и сцени
  • Упражнение: рендиране на статична 3D сцена с обекти
  • 3D анимация: просто движение на обекти
  • Упражнение: създаване на проста 3D анимация чрез движение на обекти
 4. 3D принтери и 3D печат
  • Запознаване с 3D технологията на принтирането. Запознаване с основните компоненти в 3D принтерите. Сглобяване на любителски 3D принтер
  • Материали за 3D принтиране. Избор и използване на материали за принтиране
  • Свързване на 3D принтера с компютър. Софтуер за 3D принтера. Тестване на принтера за проблеми и допуснати грешки
  • Подготовка и принтиране на 3D модел от Blender чрез 3D принтер
 5. Тримерно сканиране на обекти (3D сканиране)
  • Устройства за 3D сканиране. Принцип на работа. Видове 3D скенери
  • Разглеждане за 3D скенер и демонстрация на работата му
  • Упражнение: сканиране на 3D обекти
 6. Практически проект: моделиране на 3D обект
  • Моделиране на 3D обект или сцена, на базата на съществуващи модели или чрез сканиране и дооформяне в специализиран софтуер
  • Опционално принтиране на моделирания обект (ако е наличен 3D принтер)

Учебната програма е разработена от експерти от СофтУни.