Курс “Машинно обучение” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Машинно обучение (Machine Learning)” е специализирано обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е […]