Курс “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” е специализирано математическо обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни […]