Курс “Увод в програмирането” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Увод в програмирането” е началният курс за навлизане в програмирането, от който стартира обучението за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за профилираните гимназии и други учебни заведения. Обучението може да бъде проведено с различни езици за програмиране, […]