Курс “Моделиране и анализ на данни” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Моделиране и анализ на данни (Data Science)” е специализирано обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата […]