Курс “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” е специализирано математическо обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни […]

Курс “Математически основи на програмирането” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Математически основи на програмирането” е сред базовите курсове за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Курсът […]