Курс “Конкурентно програмиране” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Конкурентно програмиране” е специализирано обучение за професиите “Програмист” и “Приложен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима за професионалните гимназии, профилираните гимназии и други учебни заведения. Разпределение 54 учебни часа (18 седмици по 3 часа) 11-12 клас Учебна програма Настоящата учебна програма по “Конкурентно програмиране” е разработена от експертната група към […]