Безплатно учебно съдържание за профил “Софтуерни и хардуерни науки”

Posted 3 CommentsPosted in news

СофтУни Фондацията подарява на българските учители старателно разработено учебно съдържание за преподаване в профил “Софтуерни и хардуерни науки” в профилираните гимназии (8-12 клас), където се изучават програмиране, софтуерни и информационни технологии. Съдържанието е разработено от СофтУни за българските учители и може да се използва с учебна цел във всички българските училища от системата на средното […]