Безплатен курс “Програмиране с Python” за учени

СофтУни Фондацията се радва да подкрепи поредния проект в полза на българското ИТ общество, науката и образованието. Организираме безплатен курс по програмиране за учени (служители на БАН, преподаватели от елитни университети, докторанти, научни работници и изследователи) с насоченост към научни изчисления, обработка на данни и машинно обучение.

Курсът е по основи на Python с научна насоченост с две основни цели:

  • Да помогне на занимаващите се професионално с научна дейност да се научат да пишат код и да използват популярни инструменти за научни изчисления и обработка и визуализация на данни.
  • Да ги запознае с добрите практики в софтуерната индустрия, принципите за качествен код и управление на софтуерни проекти, както и работа в екип (защото много учени пишат труден за четене, разбиране и поддръжка код).

Учебна програма

  1. Introduction to Python. Environment setup. Programming basics
  2. Functions. Recursion. Data structures: list, set, dictionary. Files, exceptions
  3. Working with data: numpy (scientific computing) and pandas (Python data analysis library)
  4. Working with data: plotting with matplotlib (Python 2D plotting) and seaborn (statistical data visualization)
  5. Tools for project management: source control, Git and GitHub, agile methodologies
  6. Object-oriented programming basics (OOP): classes, principles, SOLID
  7. An introduction to machine learning
  8. Advanced topics: performance, robustness, security. Distributed systems. Cloud infrastructure

Кога, къде, кой, как?

Курсът се провежда в периода ноември-декември 2018 г. в СофтУни.

Преподаватели: д-р Камен Козарев и Йордан Даракчиев.

За контакти: iordan93 [at] gmail.com.

One thought on “Безплатен курс “Програмиране с Python” за учени

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *