СофтУни фондацията се присъединява към проекта “Обучение за ИТ кариера”

СофтУни фондацията се присъединява към организаторите за реализирането на националната програма “Обучение за ИТ кариера”, която се изпълнява от МОН в тяхсно сътрудничество с индустриалните софтуерни и ИТ асоциации.

Целта на програмата е ученици от цялата страна да се обучават безплатно на програмиране и софтуерни технологии в извънкласна форма в 5 учебни центъра: София, Пловдив, Русе, Бургас и Правец. Програмата е 3-годишна и стартира есента на 2017 г.

Фондацията подкрепя проекта с участие в разработката на учебните планове и програми за обученията на учениците, изготвянето на учебното съдържание и платформата за обучение и в провеждането на обученията по програмиране за учители и ученици.

Научете повече от страницата на проекта “Обучение за ИТ кариера”.

2 thoughts on “СофтУни фондацията се присъединява към проекта “Обучение за ИТ кариера”

  1. Къде може да се обучават учениците от Варна по проект “Обучение за ИТ кариера”?

    Благодаря!

    1. Най-близкият учебен център е в Бургас. За повече информация се свържете с МОН: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/. Това е техен проект, ние само го подкрепяме с учебно съдържание, но не участваме организационно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *