СофтУни фондацията се присъединява към проекта “Обучение за ИТ кариера”

Posted

СофтУни фондацията се присъединява към организаторите за реализирането на националната програма “Обучение за ИТ кариера”, която се изпълнява от МОН в тяхсно сътрудничество с индустриалните софтуерни и ИТ асоциации.

Целта на програмата е ученици от цялата страна да се обучават безплатно на програмиране и софтуерни технологии в извънкласна форма в 5 учебни центъра: София, Пловдив, Русе, Бургас и Правец. Програмата е 3-годишна и стартира есента на 2017 г.

Фондацията подкрепя проекта с участие в разработката на учебните планове и програми за обученията на учениците, изготвянето на учебното съдържание и платформата за обучение и в провеждането на обученията по програмиране за учители и ученици.

Научете повече от страницата на проекта “Обучение за ИТ кариера”.

2 thoughts on “СофтУни фондацията се присъединява към проекта “Обучение за ИТ кариера”

  1. Къде може да се обучават учениците от Варна по проект “Обучение за ИТ кариера”?

    Благодаря!

    1. Най-близкият учебен център е в Бургас. За повече информация се свържете с МОН: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/. Това е техен проект, ние само го подкрепяме с учебно съдържание, но не участваме организационно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *