Безплатни книги по основи на програмирането

Фондация “Софтуерен университет” под ръководството на д-р Светлин Наков с група от около 30 доброволци стартираха проект за разработка съвременна книга (учебник) по основи на програмирането за напълно начинаещи под заглавието “Основи на програмирането със C#“. Книгата  запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C#. Тя комбинира учебно съдържание с много примери, практически задачи и система за автоматизирана проверка на решенията.

Планира се безплатната книга по програмиране за напълно начинаещи да бъде преведена и адаптирана и на 7 езика за програмиране:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *