Професия приложен програмист – работна група

Фондацията “Софтуерен университет” се включва в работната група по професия “Приложен програмист”, организирана от софтуерната индустрия и ИТ асоциациите (БАСКОМ, БАИТ, БАА, ИКТ Клъстер), заедно с МОН и няколко водещи гимназии (ТУЕС, НПМГ, ОМГ). В работните групи ще участват експертите д-р Светлин Наков и Ангел Георгиев.

Работната група по професия “Приложен програмист” се събира всяка седмица и има за цел да изгради учебни планове и програми за обучение по професиите Приложен програмист“, “Системен програмист” и “Програмист” в системата на държавното гимназиално образование, които да бъдат одобрени от МОН и да се използват в професионалните гимназии за следните три професии:

  • 481010Програмист (II степен, мин. 660 уч. часа)
  • 481030Приложен програмист (III степен, мин. 960 уч. часа)
  • 481020Системен програмист (III степен, мин. 960 уч. часа)

Учебните планове и програми се изграждат в стриктно съответствие с държавните общообразователни изисквания (ДОИ), които бяха обновени в периода 2015-2016 г. с участие на софтуерната индустрия и ИТ асоциациите (БАСКОМ, БАИТ, БАА, ИКТ Клъстер) и приблизително отговарят на нуждите на работодателите от софтуерната индустрия.

Обученията по професия “Приложен програмист” ще се провеждат в две форми:

  • Като гимназиална специалност в професионалните гимназии – 1870 учебни часа в 9, 10, 11 и 12 клас (по типов учебен план B2, B4 и B6).
  • Като 3-годишен проект за обучение в извънкласна форма (школи по програмиране) по националната програма “Обучение за ИТ кариера” – 960 учебни часа в 10, 11 и 12 клас.

Фондация “Софтуерен университет” подкрепя проекта за обучения за професия “Приложен програмист” чрез съвсем конкретни свои инициативи:

  • Включване на експерти от Фондацията в националната експертна група за професия “Приложен програмист” и участие в разработката на учебните планове и програми за обучение по професията.
  • Изграждане на качествено свободно учебно съдържание за учебните курсове от одобрения учебен план за обучение по професия “Приложен програмист”. Учебното съдържание включва презентационни слайдове, задания за упражнения и домашни, система за проверка на домашните, задания за практически проекти, видео уроци и други учебни материали.
  • Провеждане на регулярни обучения на учители от цялата страна по учебния план от професия “Приложен програмист” и за развиване на умения по програмиране, софтуерни технологии и дигитални умения.
  • Провеждане на мащабни обучения на ученици в цялата страна за професия “Приложен програмист” – присъствено и онлайн.

Научете повече за проекта “Приложен програмист” от неговата страница.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *