Отворено учебно съдържание за софтуерни инженери

Фондация “Софтуерен университет” в сътрудничество в Софтуерен Университет изгради и публикува цялостно свободно учебно съдържание за обучение на софтуерни инженери, състоящо се от няколко десетки учебни курса, внимателно подготвени да обхващат всичко необходимо за изграждане на уменията на един софтуерен инженер-практик (от първи стъпки в програмирането до започване на работа в софтуерна фирма).

Свободното учебно съдържание за разработените курсове се състои от:

 • учебни програми, съобразени с държавните изисквания
 • учебни презентации за всеки урок (PowerPoint слайдове)
 • задачи за упражнения и домашни
 • система за автоматизирана проверка на домашните
 • задания за екипни практически проекти
 • изпитни теми и задачи
 • други учебни материали

Учебното съдържание цели изграждане на следните знания и умения:

 • умения за писане на програмен код
 • умения за алгоритмично мислене и решаване на проблеми
 • фундаментални знания за компютърните науки и софтуерното инженерство
 • езици за програмиране и софтуерни технологии

Ресурсите от разработеното учебно съдържание са включени в учебния план на Софтуерния университет за обучение на софтуерни инженери и са достъпни за безплатно изтегляне от сайта на Софтуерния Университет: https://softuni.bg/trainings/courses. Повече за безплатното учебно съдържание за обучение на програмисти и ИТ специалисти на Фондацията ще намерите в сайта на проекта “Отворено учебно съдържание за софтуерни инженери”.

Ресурсите са публикувани в пълнота за пръв път през април 2015 г. и от тогава се обновяват, разширяват и подобряват непрестанно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *