Учредена е фондация “Софтуерен университет”

Днес, 31 януари 2014 г., беше учредена Фондация “Софтуерен университет” с решение на Софийски градски съд (ф.д. 877 / 2013), накратко наричана “СофтУни фондация“. Фондацията осъществява дейност в обществена полза: подкрепя и развива свободни образователни проекти, свободно учебно съдържание и безплатни курсове и обучения по програмиране и дигитални умения.

Учредителят Светлин Наков прави дарение в полза на СофтУни фондацията за осъществяване на нейните цели и назначава първото нейно настоятелство в състав: Светлин НаковМарио Пешев и Мариян Маринов. За управител е избран д-р Светлин Наков.

Цели на Фондация “Софтуерен университет”

СофтУни фондацията има следните цели:

  1. разработка, стопанисване, споделяне и разпространение на учебно съдържание за обучение на софтуерни инженери и специалисти в областта на информационните технологии с използването на публични лицензи;
  2. предоставяне на безплатно образование и професионална квалификация за софтуерни инженери и специалисти в областта на информационните технологии;
  3. провеждане на курсове, семинари, конференции и обучения с практическа насоченост в областта на компютърните науки, софтуерните технологии и информационните технологии;
  4. развитие на отворено образование и култура на споделяне и сътрудничество;
  5. подпомагане развитието и усъвършенстването на сектора на информационните технологии, иновациите и високите технологии.

Първи проекти на Фондацията

Фондацията започва веднага след учредяването си работа по първите си проекти:

  • Разработка на качествено учебно съдържание за обучение на софтуерни инженери със свободен лиценз, които се ползват за обучение на хиляди млади хора в Софтуерен университет.
  • Провеждане на мащабни регулярни безплатни обучения за начинаещи в програмирането в сътрудничество със Софтуерен университет.

Сайт на СофтУни фондацията

Сайтът на фондация “Софтуерен университет” е: https://softuni.foundation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *