Курс “Функционално програмиране” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Функционално програмиране” е специализирано обучение за професия “Приложен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима за професионалните гимназии, профилираните гимназии и други учебни заведения. Разпределение 58 учебни часа (29 седмици по 2 часа) 12 клас Учебна програма Настоящата учебна програма по “Функционално програмиране” е разработена от експертната група към МОН по […]