About Foundation

Фондация “Софтуерен университет” подпомага свободното образование за ИТ специалисти.