СофтУни фондацията се присъединява към проекта “Обучение за ИТ кариера”

Posted on Posted in news

СофтУни фондацията се присъединява към организаторите за реализирането на националната програма “Обучение за ИТ кариера”, която се изпълнява от МОН в тяхсно сътрудничество с индустриалните софтуерни и ИТ асоциации.

Целта на програмата е ученици от цялата страна да се обучават безплатно на програмиране и софтуерни технологии в извънкласна форма в 5 учебни центъра: София, Пловдив, Русе, Бургас и Правец. Програмата е 3-годишна и стартира есента на 2017 г.

Фондацията подкрепя проекта с участие в разработката на учебните планове и програми за обученията на учениците, изготвянето на учебното съдържание и платформата за обучение и в провеждането на обученията по програмиране за учители и ученици.

Научете повече от страницата на проекта “Обучение за ИТ кариера”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *