Партньори на Фондация “Софтуерен университет”

Партньорите на Фондацията подпомагат нейните проекти и нейната кауза и допринасят за тяхното осъществяване.

СофтУни

СофтУни предоставя кaчествено образование, професия и работа за хиляди млади хора в една от най-търсените професии в света – софтуерен инженер.

Образованието в СофтУни е изключително силно ориентирано към практиката. Изучават се програмиране (много сериозно), основите на компютърните науки (фундаментални знания), изграждат се практически умения за разработка на софтуер със съвременни софтуерни технологии (бази данни, уеб разработка, клиентски и сървърни технологии, софтуерно инженерство) и се развиват екипни умения.

По желание може да се получи и диплома за висше образование, чрез университет-партньор, извън задължителната програма.

СофтУни провежда безплатни курсове по основи на програмирането всеки месец и приема нов випуск студенти 3 пъти в годината. Към 2017 г. момента има около 2100 активни студента и по 2000 нови кандидата на месец.

Научете повече от сайта на СофтУни: https://softuni.bg.

Аз мога тук и сега

Фондация „Аз мога - тук и сега” вярва в онова бъдеще за младите хора в България, което е достойно, трудолюбиво и перспективно...

Философията на "Аз мога тук и сега" казва, че успехът и щастието са в нашите ръце, не можем да се сърдим на никого другиго, освен на себе си, ако сме се провалили, но всеки провал трябва да се приема като ценен урок и да продължим още по-вдъхновени и мотивирани напред към целите си.

Ние, от "Аз мога тук и сега" знаем, че за да успееш в дадена сфера е важно да имаш талант, но още по-важно е да вярваш, че ще успееш! Твоето “Аз мога” е по-значимо от “Аз искам”.

Фондация "Аз мога тук и сега" организира регулярно състезания по програмиране, информационни технологии, компютърни изкуства и дигитални умения, летни школи за развитие на ИТ умения, обучения за ученици и учители, национални конкурси и други инициативи в подкрепа на образованието.

Майкрософт България

Майкрософт е глобален технологичен доставчик, развиващ дейност в областта на компютърните технологии и разработката на софтуер.

Майкрософт подкрепя образователните институции чрез редица програми и инициативи. В България образователните организации могат да се възползват от тях, за да предоставят обучение за най-новите технологии и да управляват образователния процес чрез изграждане на съвременна и модерна информационна инфраструктура.

Майкрософт има дългосрочна стратегия да направи образованието и ученето като цяло по-достъпно и по-привлекателно за младите хора, като им даде възможност да постигнат целите си с помощта на технологиите. Затова компанията предоставя ресурси и подкрепя иновативните преподаватели по целия свят в техните усилия да внесат технологиите в класната стая.